Futur simple

Futur simple je jeden z budoucích časů. Tvoří se tak, že k infinitivu slovesa přidáme koncovky slovesa avoir (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont)

Např. sloveso manger

Je mangerai Nous mangerons
Tu mangeras Vous mangerez
Il/Elle mangera Ils/Elles mangeront

Nepravidelná slovesa

Existují slovesa, kde se pro vytvoření futur simple nepoužívá infinitiv.

être ser- Je serai
être ser- Je serai
avoir aur- J’aurai
voir verr- Je verrai
faire fer- Je ferai
savoir saur- Je saurai
valoir vaudr- Je vaudrai
aller ir- J’irai
venir viendr- Je viendrai
pouvoir pourr- Je pourrai
vouloir voudr- Je voudrai
tenir tiendr- Je tiendrai
falloir faudr- Il faudra

Stejně se časují i slovesa odvozená od nepravidelných. (např. revoir -> je reverrai)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontrola proti robotům *