Passé composé

Passé composé je nejpoužívanější minulý čas ve francouzštině. Používá se pro ukončené děje v minulosti. Tvoří se vyčasovaným pomocným slovesem avoir nebo être a tvarem participe passé významového slovesa.

Avoir/Être + participe passé
J’ai vu …
Tu es arrivé …

Tvoření participe passé

U pravidelných sloves odtrhneme koncovku -er a přidáme -é (manger -> mangé, regarder -> regardé, renconter -> renconté). Dále bohužel existují nepravidelná slovesa (avoir -> eu, être -> été, savoir -> su, voir -> vu, …) Více nepravidelných sloves naleznete třeba zde.

Avoir nebo être?

Pomocné sloveso être se používá pouze pro zvratná slovesa a pohybová slovesa (aller, venir, retourner, sortir, monter, descendre, arriver, partir, rester, passer, tomber, naitre, mourir, revenir, rentrer, apparaître, naître). Pozor slovesa courir a souter NEJSOU pohybová a používá se u nich avoir.

Pokud používáme sloveso être, musíme si dát pozor ještě na jednu věc. Participe passé se musí shodovat s podmětem. V jednotném čísle se pro mužský rod nic nepřidává, pro ženský -e. V množném čísle pro mužský rod -s, pro ženský -es.
Marie est née en 2000.
Luc est né en 2000.
Luc et Marie sont nés en 2000.

Další záludnosti

Ačkoliv se tvoření minulého času s avoir zdá jednoduší tím, že nemusíte dávat pozor, jestli přidávat nějaké to e nebo s k participe passé, má taky jednu záludnost. Pokud nahrazujete předmět přímý (COD), participe passé je ve shodě s tímto nahrazeným předmětem.
J’ai vu un film. -> Je l’ai vu.
J’ai vu une belle fille. -> Je l’ai vue.
J’ai vu tes frères. -> Je les ai vus.
J’ai vu tes scoeurs. ->Je les ai vues.

1 komentář u „Passé composé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontrola proti robotům *